Overview most recent publications

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Kulk, S.,  ‘De aansprakelijkheid van platforms voor auteursrechtinbreuken’,     IER 2017/62, p. 432-439.

  Click here for the article. 

 • Cock Buning, M. de & Bruin, R.W. de,  ‘Autonomous intelligent cars: proof that the EPSRC Principles are future-proof’,  Connection Science vol 29, issue 3 May 2017, p. 189-199

 • Cock Buning, M. de,  ‘Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents under the EU framework for Intellectual Property’, EJRR 2016/2, p.1-13

 • Cock Buning, M. de, & Bruin, R.W. de,  ‘Big data en het intellectuele eigendom’,  in: Big data, Monografieën Recht en Informatietechnologie SDU: Den Haag (te verschijnen: 2017)

 • Bruin, R.W. de,  ‘Autonomous Intelligent Cars on the European Intersection of Liability and Privacy – Regulatory Challenges and the Road Ahead’,  European Journal of Risk Regulation vol 7, issue 3 October 2016, p. 485-501

 • Bruin, R.W. de,  ‘Pokemon GO – gevangen in eigendom‘,  Tijdschrift voor Internetrecht 5/6, December 2016, p.195-199

 • Blok, P.H.,  ‘Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn’,  BIE , April 2016, p.82-86

 • Blok, P.H.,  ‘Het onderscheid tussen techniek en vormgeving’,  IER  2016/18, p.138-145

 • Blok, P.H.,  ‘A harmonized approach to prohibitory injunctions: reconsidering Article 12 of the Enforcement Directive’,  Journal of Intellectual Property Law & Practice  2016 11 (1), p.56-60

 • Blok, P.H.,   Contribution to  ‘Intellectuele Eigendom Commentaar (Commentaar bij de artikelen 1.14, 1.15, 1.16, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 BVIE)’,  Delex 2016

 • Deurvorst, T.E..   Contribution to  ‘Handhaving van intellectuele eigendom: onderdeel schadevergoeding en winstafdracht’,  Delex,  published in 2016

 • Deurvorst, T.E., Editing of Losbladige Groene Serie Onrechtmatige Daad, II.1

 • Deurvorst, T.E., Annotation Rechtbank ‘s-Gravenhage 21 januari 2015, BIE 2015,26 (Citybox/Boxaround)

 • Deurvorst, T.E.,  Annotation HR 14 november 2014, , BIE 2015,7 (X/Jumbo Groep (Sjopspel III))

 • Kulk, S. and Zuiderveen Borgesius, F.,  ‘Freedom of expression and ‘right to be forgotten’ cases in the Netherlands after the Google Spain cases’,  European Data Protection Law Review 2015-2, p.113

 • Vrey, R.W. de, et al.  ‘Franchising in den Niederlanden – Einige wichtige Aspekte’,  Jahrbuch Franchising, Verlag ZAP (Deutscher Franchise Verband e.V.)  2014, p.254-267

 • Kulk, S. and Zuiderveen Borgesius, F.,  ‘The implications of the Google Spain-case for the freedom of speech’,  NTM/NJCM -Bulletin  2015-1, p.3

 • Belder, L. (ed.), Cock Buning, M. de, Belder. and Bruin, R. de,  ‘CULTIVATE! Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity in the European Union & Indonesia’,  DeLex 2015

 • Bruin, R.W. de,  Working paper: Autonomous Intelligent Cars on the European intersection of liability and privacy, CIER/CAAAi 17 april 2015

 • Cock Buning, M. de en Ottow, A.  ‘Control should not miss it’s juridical backbone (Juridische ruggengraat toezicht mag niet ontbreken)’,  Tijdschrift voor Toezicht  2014/4, p.33-39

 • Cock Buning, M. de, Ottow, A. en Vervaele, J.  ‘Regulation and Enforcement in the EU: Regimes, Strategies and Styles, Editorial’,  Utrecht Law Review December 2014, p.1-8 (Klik hier voor de publicatie

 • Cock Buning, M. de,  ‘Towards a Future-Proof Framework for the Protection of Minors in European Audiovisual Media’,  Utrecht Law Review December 2014, p.10-30 (Klik hier voor de publicatie

 • Belder, L.P.C. Book Review ‘The Independence of the media and its regulatory authorities. Shedding new light on formal and actual independence against the national context’, Mediaforum juni 2014

 • Belder, L.P.C. (ed.), Cock Buning, M. de en Bruin, R.W. de ‘CULTIVATE! Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity in the European Union & Indonesia’, Amsterdam Delex 2014

 • Belder, L.P.C. ‘The legal protection of cultural heritage in international law. And its implementation in Dutch Law’, Amsterdam Delex 2014

 • Kulk, S. en Zuiderveen Borgesius, F.J. ‘Filtering for copyright enforcement in Europe after the Sabam cases’, European Intellectual Property Review 2012-11, p.791-795 

 • Kulk, S. en Cock Buning, M. de ‘3D printen: ‘Attack of the Clones’ or ‘A New Hope”, IER 2014/3 

 • Kulk, S. en Zuiderveen Borgesius, F.J. ‘Google Spain v. González: Did the Court Forget About Freedom of Expression?’, European Journal of Risk Regulation 2014-2, p. 389-398 

 • Ringnalda, A. Book Review: ‘The Interface between Intellectual Property, Human Rights, and Competition’, European Review of Private Law 2014,22, p. 169-182 

 • Ringnalda, A. Book Review ‘Digital Libraries: Reconciling Copyright Law and Cultural Heritage Policy’, European Review of Private Law 2014,22, p. 321-338 

 • Ringnalda, A. Annotation CJEU 11 september 2014, IER 2014/51 (Eugen Ulmer/TU Darmstadt)

 • Deurvorst, T.E.. Annotation Hof Amsterdam 23 juli 2013, BIE 2014,4 (Sjopspel III)

 • Kulk, S. Annotation Rb. Amsterdam 14 mei 2013, IER 2013/62 (Stichting BREIN/ING)

 • Kulk, S. Noot bij HvJ EU 27 maart 2014, IER 2014/52 (UPC Telekabel Wien/Constantin Filmverleih)

 • Bruin, R.W. de Annotation CJEU 13 februari 2014, Mediaforum 2014/6 p.177-179 (Svensson/Retriever)

 • Cock Buning, M. de, ‘Zicht op Toezicht’, Tijdschrift voor Toezicht 2013/2, p. 3-6. 

 • Pinckaers, J.C.S., Noot bij HR 29 maart 2013, AMI 2013/3, nr. 5, p. 108 (Duissens/Broeren).

 • Belder, L.P.C., The Legal Protection of Cultural Heritage in International Law and its Implementation in Dutch Law (diss. Utrecht). 

 • Deurvorst, T.E.,‘De onvoorspelbaarheid van rechterlijke beslissingen’, BIE 2013, p. 206-211. 

 • Engelen, Th.J.C.A. van, Noot bij HR 25 mei 2012, NJ 2013, 68 (Aga/Occlutech)

 • Engelen, Th.C.J.A. van, ‘Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?’, Ars Aequi 2013-4, p. 271-279.

 • R.W. de Vrey e.a., ‘Distribution & Marketing of Drugs: Netherlands’, in Distribution & Marketing of Drugs,  European Lawyer Reference Series, London: Sweet & Maxwell 2013, p. 199-215.

 • Kulk, S., Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., Heijden, M.-J. van der, Jong, E.R. de, Keirse, A.L.M., Kessel, L.C.W.M. van, Kezel, E.N.F.M. de, Koning, I, Kruisinga, S.A., Paijmans, ‘Beweging in het aansprakelijkheidsrecht’, NTBR 2013, 20. 

 • Eijsvogels, F.E. en Kupecz, A.F., ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012. Octrooirecht’, IER 2013/2, 12, p. 99-104. 

 • Cock Buning, M. de, ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012. Auteursrecht’, IER 2013/2, 12, p. 94-98. 

 • Engelen, Th. C. J. A., “Verouderde auteursrechtelijke privileges bij beslag en faillissement”, , NJB 2013/336 , p. 408-412.

 • Engelen, Th.C.J.A. van,‘Naschrift’, NJB 2012/2417, p.2968-2969. In response to Wibier, R. en Diamant, ‘UsedSoft vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid’, NJB 2012/21416, p2966-2967.

 • Engelen, Th. C. J. A., “Twee voor de prijs van één. Een markt voor tweedehands software licenties en een nieuw Europees eigendomsrecht op ‘bits & bytes’”, , NJB 2012/2171 , p. 2674-2743.

 • Cock Buning, M. de, ‘Cable Retransmission and Other Secondary Use’, in: D. Visser, P.B. Hugenholtz en A.A. Queadvlieg (red) Copyright Act 1912-2012, Amsterdam: delex 2012, p. 261-289

 • Cock Buning, M. de, ‘Robot Companions For Citizens: Roadmapping The Potential For Future Robots In Empowering Older People’ , (co-auteurs: T.J Prescott , T.  Epton, V. Evers, K. McKee, M. Hawley, Th. Webb, D. Benyon, S. Conran, R. Strand,  P.F.M.J. Verschure en P. Dario),

 • Cock Buning, M. de, Bruin, R.W. de, Kindt, R.,  Het Europese Hof doet nieuwe ‘mededelingen aan het publiek’, IER 2012-4, 33,  p.292-298.

 • Cock Buning, M. de, Belder, L., Bruin, R. de, ‘Research Exeptions in EU Copyright Law’, European Review of Private Law (2012-4) 20, p 933-960.

 • Cock Buning, M. de, Belder, L.P.C. & Bruin, R.W. de, ‘Mapping the legal and normative framework for the sustainable development of Autonomous Intelligent Systems in Society’ in: S. Muller e.a. (eds.), The Law of the Future and the Future of Law Series 2012. Den Haag: Hilll, p. 195-210.

 • Cock Buning, M. de, Intellectual Property Rights and the Development of Robotics in Europe, Report for the FET-Flagship Proposal Robot Companions for Citizens, 10 p. (co-auteurs: Belder, L.P.C. en Bruin, R.W. de).

 • Cock Buning, M. de, Belder L.P.C. en Bruin, R.W. de, EU Legislation and Case Law on the Use of Copyrighted Works for Research Purposes, CIER-Report 20 march 2012

 • Bruin, R.W., de Cock Buning, M. en Ringnalda A., Data in publiek/private projecten: juridische aspecten, Amsterdam: Otto Cramwinkel, te verschijnen in 2012

 • Kulk, S. en Van Loenen, B., ‘Brave new open data world?’, International Journal of Spatial Data Infrastructure Research 2012. 

 • Eijsvogels, F., Noot Rb. ’s-Gravenhage 14 oktober 2011, IER 2012/1 (Samsung/Apple), p. 72-82

 • Eijsvogels, F., Noot Rb. ’s-Gravenhage 21 september 2011, IER 2012/1 (Bacardi/Entys), p. 29-39.

 • Eijsvogels, F., Noot HvJEU 18 oktober 2011, IER 2012/2 (Realchemie/Bayer CropScience), p. 195-202.

 • Eijsvogels, F., Noot HvJEU 1 december 2011, IER 2012/2 (Philips/Lucheng), p. 171-185.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Eijsvogels, F., Noot HR 20 januari 2012, IER 2012/3 (Bach Flower Remedies/Healing Herbs) [te verschijnen]

 • Cock Buning, M. de, Noot HvJEU 4 oktober 2011, IER 2012/3 (Football Association Premier League/Karen Murphy e.a.) [te verschijnen] (samen met Herman Speyart)

 • Kulk, S. en Van Loenen, B., ‘De juridische en praktische kaders bij het hergebruik van digitale publieke geografische informatie’, in: M. Groothuis (red.), Bestuursrecht en ICT, Den Haag: Sdu Uitgevers 2012.

 • Belder, L., The age of copyright: Wittem’s copyright reform proposal compared to Samuelson’s Preliminary Thoughts, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Volume 1, no. 3 2011, pp. 200-222. (samen met Dijkman, L.E. en Mombers, A.E.M.)

 • Brinkhof, J.J., ‘The European Challenge. On Judicial Reasoning and on Legal Research and Teaching’, in: D. van Engelen (red.), On the Brink of European Patent Law, Den Haag: Eleven International Publishing 2011, p. 127-151.

 • Brinkhof, J.J., ‘Over motiveren in IE-zaken, de kernvraag en basisemoties’, BIE 2011, p. 284-295.

 • Brinkhof, J.J., Noot HvJ EU 6 juli 2010, NJ 2011, 163 (Mosanto/Cefetra)

 • Brinkhof, J.J., ‘Some thoughts on the Proposal for a European and European Union Patents Court’, in: H.P. Götting & C. Schlüter (red.), Nourriture de l’esprit, Festschrift für Dieter Stauder, Baden-Baden: Nomos 2011, p. 29-39.

 • Eijsvogels, F., Noot Hof ’s-Gravenhage 19 april 2011, IER 2011/5 (G-STAR/H&M)

 • Deurvorst, TE, Noot Vzr. Rb. Arnhem 13 mei 2011, BIE 2011, 99 (Orbus/Masaryk Ziekenhuis)

 • Grosheide, F.W., en Cross, J., Two Perspectives on the Proposed Google Book Settlement, in Jan Rosen (ed.), Individualism and Collectivization in IP Law, Edward Elgar (staat te verschijnen)

 • Ringnalda, A., ‘De voorgestelde richtlijn Verweesde Werken: een onhandige oplossing voor het verkeerde probleem’, IER 2011, nr. 6.

 • Cock Buning, M. de (red. en co-auteur), The Legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries, 183 pp, Amsterdam: Cramwinckel 2012 (samen met Dinther, B. van, Jeppesen-de Boer, C, Ringnalda, A.,)

 • Kulk, S., ‘Search Engines – Searching for Trouble?’, European Intellectual Property Review 2011-10, p. 607.

 • Grosheide, F.W., Ter inleiding, AMI 2011/4, p. 113

 • Haq, H. ul, ‘Legal Instruments for an Optimal Utilization of Information and Technology under the Intellectual Property Regime – A Study on the Implication of the Creator and Inventor Doctrine for the Utilization of Intellectual Products through Technology Transfer for the Greatest Benefit of People in Indonesia’, 9 november 2011, 502 pp.

 • Bruin, R.W. de, Cock Buning, M. de, Ringnalda, A., Data in Publiek-Private Projecten: Juridische aspecten, Rapport in opdracht van Surffoundation, STW en NWO, oktober 2011, 58 pp.

 • Cock Buning, M. de, Zicht op toezicht, oratie prof. dr. H.B. Winter, Tijdschrift voor Toezicht, 2011 (2), p. 87-91.

 • Cock Buning, M. de, Dinther, B. van, Jeppersen-de Boer, C, Ringnalda, A., The Legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries, Report for Knowledge Exchange, 4 augustus 2011, 59 p.

 • Ringnalda, A.,Juridische haken en ogen bij het delen van data, InformatieProfessional 2011/03, pp. 32-33.

 • Grosheide, F.W., Noot Rb. Utrecht 28 juli 2010, IER 2011/1 (Ryanair), p.18-19.

 • Eijsvogels, F., Noot Rb. ’s-Gravenhage 12 november 2010, IER 2011/2 (Mejawa/Haspel), p. 102-103.

 • Eijsvogels, F., Noot Hof ’s-Gravenhage 26 januari 2011, IER 2011/3 (Seritide), p. 237-238.

   

 • Eijsvogels, F., Noot Hof ’s-Gravenhage 21 december 2010, IER 2011/3 (ECB/DSS), p. 219-221.

 • Eijsvogels, F., Noot Hof ’s-Gravenhage 23 februari 2011, IER 2011/4, (X/Thuiskopie), p. 337-339.

 • Eijsvogels, F., Noot HvJ EU 29 maart 2011, IER 2011/4 (Anheuser Busch), p. 308-310.

 • Cock Buning, M. de, Noot Rb. Amsterdam 14 april 2010, IER 2011/1 (Cruijff/Tirion), p. 35-36.

 • Pinckaers, J.C.S., Ontwikkelingen op het gebied van ex parte verbod, bewijsbeslag en proceskostenveroordeling, AMI 2011, p. 114-123.

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien, Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2010: Algemeen, IER 2011/2, p. 69.

 • Cock Buning, M. de, Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Tijdschrift voor Toezicht, 2011 (2), p. 3-6.

 • Cock Buning, M. de, Van de brug af gezien, Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2010: Databankenrecht, IER 2011/2, p. 72-73.

 • Bruin, R.W. de, Cock Buning, M. de, Ringnalda, A., Open Access en Onderzoeksdata, Rapport in opdracht van STW, NWO en SURF, voortkomend september 2011, ca. 75 p. 

 • Kierkegaard, S, Kreuzer, T & Ringnalda, A., Co-Reach in IPR in New Media Workshop: CLSR co-hosts policy meeting on ISP Liability, Computer Law and Security Review 2011, pp. 213-219 (country report for the Netherlands).

 • Eijsvogels, F.W.E., Optreden van de douane tegen transitgoederen op grond van Verordening (EG) nr. 1383/2003 en de beantwoording van de inbreukvraag, IER 4/2011, p. 274-283.

 • Deurvorst, T.E., Ontwikkelingen op het gebied van schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht, AMI-special 2011.

 • Deurvorst, T.E., Winstafdracht, einde aan slapend bestaan van art. 6:104 BW, Vermogensrechtelijke Analyses 2010, pp. 56-75

 • Ringnalda, A., Orphan Works, Mass Rights Clearance and Online Libraries: The Flaws of the Draft Orphan Works Directive and Extended Collective Licensing as a Solution, Medien und Recht International (MR-Int) 2011, vol. 8-1, pp. 3-11.

 • Grosheide, F.W., Chapter 16, The Netherlands, in Gillan Davies & Kevin Garnett, Moral Rights, Sweet and Maxwell 2011, p. 481-504

 • Grosheide, F.W., Intellectuele Eigendom, opgenomen in de serie Monografieën Burgerlijk Wetboek, Deventer: Kluwer 2011

 • Belder, L.P.C., “Cultural property and the public domain”, in: F. Macmillan ed., New Directions in Copyright, AHRB, Edward Elgar publ. 2005.