Titia Deurvorst

 

Mr. Titia Deurvorst
Added researcher
Janskerkhof 12, 3512 BL Utrecht;
020 – 420 99 88;
030 – 420 9111;
tedeurvorst@hetnet.nl

Research

Handhaving van intellectuele eigendom, in het bijzonder schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Relevant experience

 • Advocaat te Amsterdam
 • Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch
 • Toegevoegd onderzoeker Molengraaff Instituut
 • Co-auteur Onrechtmatige Daad (losbl.), rechtsvorderingen, red. C.J.J. Stolker, Deventer
 • Co-auteur Schadevergoeding (losbl.), artt. 6:96 (dl), 103, 104, 109 red. A.T. Bolt, Deventer
 • Co-auteur Intellectuele Eigendom (losbl.), art. 27a Aw, red. F.W. Grosheide, ‘s-Graven­hage
 • Editor Berichten Industriële Eigendom (BIE), formerly Bijblad
  Industriële Eigendom.

Recente publicaties

 • Noot HR 8 december 2006, AMI 2007, 11 (Sjopspel)
 • Afslanking van de intellectuele eigendom met Lon Fuller, in: Spoorbundel, deLex 2007, blz. 55-64
 • Noot Rb. Breda 25 oktober 2006, Computerrecht 2007, 47 (Autodesk/Aztec)
 • Deurvorst, T.E., A Camel is a horse designed by a committee, Het Haags Verdrag inzake Forumkeuzebedingen, In: Grosheide-bundel, BjU Den Haag 2006, p. 293-302.
 • Co-auteur Onrechtmatige Daad (losbl.), rechtsvorderingen, red. C.J.J. Stolker, Deventer.
 • Co-auteur Schadevergoeding (losbl.), diverse onderwerpen, red. A.T. Bolt, Deventer.
 • Co-auteur Intellectuele Eigendom (losbl.), schadevergoeding bij inbreuk op auteursrecht, red. F.W. Grosheide, ‘s-Gravenhage.
 • Noot Hof van Justitie 23 januari 2003, JAVI 2003, blz. 58-61 (Sena/Nos).
 • De Tandeloze wolf in het intellectuele eigendomsrecht, In: Opstellen aan mr. A.R. Bloembergen, Deventer 2002.
 • Noot Rb. Arnhem 7 februari 2002, AMI 2002, blz. 224-225 (Eikenaar/De Gelderlander).
 • Noot Rb. Amsterdam 1 mei 2002, AMI 2002, blz. 151-152 (Freelancers/NPS).
 • Remedies for infringement of IPR in the Netherlands, Entertainment Law Review 2001.
 • Aansprakelijkheidsrisico’s, In: 50 vragen over E-Commerce, Deventer 2001.
 • Noot bij HR 14 april 2000, AMI 2000, blz. 137-139 (HBS/Danestyle).
 • Is winstafdracht een bruikbare sanctie? In: Privaatrecht En Gros, Lelystad 1999, blz. 147-159.
 • Noot bij HR 26 juni 1998, Mediaforum 1998, blz. 233-234 (Exota).
 • Abstracte schadeberekening, NTBR 1996, blz. 37-41.
 • Noot bij Rb. Den Haag 8 december 1995, AMI 1995, blz. 171-172 (Hema/Zeeman).
 • Smartegeld bij krenkende berichtgeving, Molengrafica 1995, blz. 301-334.
 • Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, diss. Utrecht, Deventer 1994.
 • Noot bij Rb. Arnhem 29 april 1993, AMI 1994, blz. 156-157 (Gruno/Vet).
 • Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht, AMI 1992, blz. 130-134.
 • Schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; eenvormige benaderingen in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika?, Molengrafica, Lelystad 1991, blz. 265-294.
 • Winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, IER 1990, blz. 52-56.
 • Co-auteur Company Law in Europe (losbl.), Company law in the Netherlands, red. H.C.S. Warendorf, Londen.