Jan Brinkhof

 

Jan Brinkhof
Em. Professor Industrial Property Law
Janskerkhof 12, 3512 BL Utrecht;
030 – 253 7153;
030 – 253 7203;
j.brinkhof@brinkhof.com

Teaching law at the Molengraaff Institute/Centre for Intellectual Property Law, University of Utrecht as part-time professor in the field of industrial property law.

Director of several post graduate courses on behalf of judges, members of the bar and other practitioners in the Netherlands.

Practising law at the Amsterdam Bar as a Partner of Stibbe Simont Monahan Duhot.

External member of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (Munich).

Editor of a journal on Industrial Property Law (BIE).

 


Wetenschappelijke publicaties

 • Brinkhof, J.J., ‘The European Challenge. On Judicial Reasoning and on Legal Research and Teaching’, in: D. van Engelen (red.), On the Brink of European Patent Law, Den Haag: Eleven International Publishing 2011, p. 127-151.

 • Brinkhof, J.J., ‘Over motiveren in IE-zaken, de kernvraag en basisemoties’, BIE 2011, p. 284-295.

 • Brinkhof, J.J., ‘Some thoughts on the Proposal for a European and European Union Patents Court’, in: H.P. Götting & C. Schlüter (red.), Nourriture de l’esprit, Festschrift für Dieter Stauder, Baden-Baden: Nomos 2011, p. 29-39.

 • Brinkhof, J.J., On Patents and Human Rights, in Willem Grosheide (ed.), Intellectual Property Rights and Human Rights – A Paradox (Edward Elgar 2010), p. 140-154.

 • Brinkhof, J.J., On enforcement of European Patents and the “ Desire for harmonisation” – Factor, in: Patentrecht, Festschrift Thomass Reimann (2009), p. 25-25.

 • J. Brinkhof, Over 20 arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht en over 13 annotaties en 7 conclusies van Verkade, BIE 2008/4 Album Amicorum Feer Verkade, p. 9-38.

 • Brinkhof, J.J., Over ‘The Desire For Harmonisation’ en ‘The Avenue To Disunity’ Zit de Nederlandse octrooirechtspraak wel op het juiste spoor?, (Spoor-bundel), Delex 2007, p. 11-24.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Brinkhof, J.J., About tough traditions and disappointing Dutch developments, in: Interpretation of Patents in Europe, Application of Article 69 EPC (ed. Jochen Pagenberg and William Cornish), Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Munich 2006, p. 165-197.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Brinkhof, J.J., HvJEG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden, BIE 2006, p. 319-322.

 • Brinkhof, J.J., Over de uitleg van overeenkomsten en octrooien, Liber Amicorum F.W. Grosheide, p. 145-170.

 • Brinkhof, J.J., Over (on)rechtmatigheid van het buiten rechte inroepen van een octrooi en over aansprakelijkheid indien het octrooi naderhand wordt herroepen of vernietigd, BIE 2006, 403-405.

 • Brinkhof, J.J., Extent of Protection: Are The National Differences Eliminated?, Bijdrage voor: Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder, p. 97-113.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Brinkhof, J.J., The enforcement of patent rights in the Netherlands, In: Christopher Heath and Laurence Petit, Patent Enforcement Worldwide, IIC Studies 23, Oxford and Portland 2005, p. 171-187.

 • Brinkhof, J.J., Wish List in the Area of Patent Law, IIC 2004, 407-416.

 • Brinkhof, J.J., Werkdocument van de Europese Commissie over de rechtspraak inzake gemeenschapsoctrooien, BIE 2002, 367-368.

 • Brinkhof, J.J., Rechtbank Brussel over cross-border problematiek, BIE 2002, 327.

 • Brinkhof, J.J., Opnieuw vragen aan het Beneluxgerechtshof over de weigering van merkinschrijvingen, BIE 2002, 291.

 • Brinkhof, J.J., Patent Claim Interpretation, In: Industrial Property in the Bio-Medical Age, Challenges for Asia, onder redactie van C. Heath en A. Kamperman Sanders, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2003, p. 119-123.

 • Brinkhof, J.J., La Observancia de los Derechos de Patentes en Holanda, In: Derecho de Patentes Observancia en Diversos Países, onder redactie van Gerhardt Schricker en Sibylle Schlatter, LexisNexis Depalma, Buenos Aires 2003, p. 155-172.

 • Brinkhof, J.J. en Harrie Marsman en Kate Murashige, Limiting the Risks of Patent Infringement, In: Starting a Business in the Life Sciences, onder redactie van Henrik Luessen, Editio Cantor Verlag, Aulendorf 2003, p. 158-168.

 • Brinkhof, J.J., Wensen op het gebied van het octrooirecht, In: De vader van de gedachte. Bundel rechtsgeleerde opstellen over wenselijk recht ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het genootschap ‘Door Tijd en Vlijt’, onder redactie van S. Dumoulin en E. Grabandt, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2003, p. 17-27 [Ook gepubliceerd in BIE 2003, 372-376].

 • Brinkhof, J.J., Een Duitse reactie op een Belgische torpedo, BIE 2003, 152.

 • Brinkhof, J.J., Het Gemeenschapsoctrooi komt!, BIE 2003, 151-152.

 • Brinkhof, J.J., Is there a European doctrine of equivalence?, IIC 2002, 911-923.

 • Brinkhof, J.J., Supreme Court beslissing inzake Festo, BIE 2002, 248-249.

 • Brinkhof, J.J., De beschermingsomvang van octrooien in de Verenigde Staten, BIE 2002, 200-201.

 • Brinkhof, J.J., Het Bundesgerichtshof over de beschermingsomvang van octrooien, BIE 2002, 199.

 • Brinkhof, J.J., Beslechting van octrooigeschillen in Europa. Over droom, werkelijkheid en verbeelding, BIE 2001, 436-439.

 • Brinkhof, J.J., Verstrekkende uitspraak van het HvJEG in de Baby-dry zaak, BIE 2001, 344-345.

 • Brinkhof, J.J., De Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan het Hof van Justitie over klankmerken, BIE 2001, 252.

 • Brinkhof, J.J., Het gerecht van eerste aanleg over het talenregime van de Gemeenschapsmerkenverordening, BIE 2001, 251-252.

 • Brinkhof, J.J., Enabling disclosure and scope of protection, Paper Maastricht.

 • Brinkhof, J.J., Existiert eine europäische Äquivalenzlehre?, In: Rogge Festschrift, GRUR 2001, 885-891.

 • Brinkhof, J.J., The irresistable rise of European Trade Mark Law and the inevitable decline of national concepts and traditions?, Paper ECTA Conference 2001.

 • Brinkhof, J.J., Die schlichtung von Patentstreitigkeiten in Europa, über Traum Wirklichkeit und Vision, GRUR 2001, 600-604.

 • Brinkhof, J.J., Balancing a fair protection for patentee and a reasonable degree of certainty for third parties, Paper Fordham IP Conference 2001.

 • Brinkhof, J.J., Criteria to determine whether a sign has a distinctive character, Official Journal Office for harmonization in the internal market, 15 september 2001, 61-83.

 • Brinkhof, J.J., L’exercice et la défense des droits de brevet aux Pays-Bas, PIBD (Propriété Industrielle Bulletin Documentaire No 712-II-17.

 • Brinkhof, J.J., Lessen uit de Europese toetsing van het kort geding?, BIE 2000, 382-386.

 • Brinkhof, J.J., De Belgische torpedo – IV, BIE 2000, 379-380.

 • Brinkhof, J.J., Viagra-pil octrooi. Schorsing nietigheidsprocedure in verband met oppositie, BIE 2000, 379.

 • Brinkhof, J.J., Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende het gemeenschapsoctrooi, BIE 2000, 336-337.

 • Brinkhof, J.J., De Belgische Torpedo – III, BIE 2000, 335-336 .

 • Brinkhof, J.J., De Belgische Torpedo – II, BIE 2000, 335.

 • Brinkhof, J.J., De Belgische torpedo ontmanteld, BIE 2000, p. 199-200.

 • Brinkhof, J.J., The Enforcement of Patent Rights in the Netherlands, IIC 2000, 706-722.

 • Brinkhof, J.J., Nederland verliest kort geding bij Hof van Justitie EG. Geen opschorting van de Biotechnologie Richtlijn, BIE 2000, 299-300.

 • Brinkhof, J.J., Verlenging auteursrechtelijke bescherming van modellen, BIE 2000, 231.

 • Brinkhof, J.J., Proeven met geneesmiddelen: de problematiek van de clinical trials, de situatie in Nederland, in Geertrui van Overwalle (red.), Octrooirecht en geneesmiddelen, Bruylant, Brussel 2000, p. 93-106.

 • Brinkhof, J.J., Lessen uit de Europese toetsing van het kort geding?, in: Van Nederlands naar Europees Procesrecht?! Liber Amicorum Paul Meijknecht, Kluwer, Deventer 2000, p. 37-49.

 • Brinkhof, J.J.,
  Het Gerecht van Eerste Aanleg over inburgering van een gemeenschapsmerk, BIE 2000, p. 163.

 • Brinkhof, J.J., Patent litigation in Europe in need of change, Official Journal of the European Patent Offie 1999, p. 1000-113.

 • Brinkhof, J.J., Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken en internationale bevoegdheid ex Artikel 6(1) EEX-verdrag, in: G.E. Schmidt (red.), Studiedag IPR en Kort Geding, TMC asser Press 2000, p. 41-58.

 • Brinkhof, J.J., High Court Londen over cross border problematiek, BIE, 1999, pp. 87-88.

 • Brinkhof, J.J., Cross-Border Injunctions: Dead in the EU?, in: Intellectual Property, March/April 1999. J. Brinkhof in conversation with Remco de Ranitz, in: EIPR 1999, pp. 142-146.

 • Brinkhof, J.J., Cross-border injunctions: a blessing or a curse, in: W.P. Heere (ed.), International Law and The Hague’s 750th Anniversary (Den Haag 1999), pp. 103-110.

 • Brinkhof, J.J., Der “Konflikt” zwischen Artikel 123(2) und (3) EPÜ, GRUR Int. 1998, pp. 204-208.

 • Brinkhof, J.J., The Community Patent and the Patent System in Europe, In: Report House of Lords (Select Committee in the Europe­an Communities), London 1998

 • Brinkhof, J.J., Beslechting van octrooigeschillen in Europa – er moet nu echt wat gebeuren, In: Intellectuele eigenaardigheden, Opstellen aangebo­den aan mr Theo R. Bremer (Deventer 1998), pp. 39-46.

 • Brinkhof, J.J., W.J.H.T. Dupont, F.W. Grosheide (red.), E.J.M. Jeunink, J.J.C. Kabel, A. Kamperman Sanders, R.J.Q. Klomp, B.J. Lenselink, P. Mochel, A.B.E. dos Santos Gil, Aansprakelijkheid van tussenpersonen in het Nederlandse intellectuele eigendoms­recht, In: J.M. van Buren-Dee e.a. (red.), Tussen de polen van bescherming en vrijheid. Aspecten van aansprakelijkheid (Intersentia Rechtswetenschappen Antwerpen/Groningen 1998), pp. 203-236.

 • Brinkhof, J.J., Noot onder de beslissing van High Court of Justice, Chancery Division, London, 1 augustus 1995, FSRl 713, Ars Aequi 46 (1997), pp. 239-244.

 • Brinkhof, J.J., De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek. Een tussenbalans, BIE 1997, pp. 279-284.

 • Brinkhof, J.J., Recensie van B.C. Wentink, De licentie in het vermogensrecht (Zwolle 1995), WPNR 97/6258, pp. 134-135.

 • Brinkhof, J.J., De voor- en nadelen van een Ferrari, Over het kort geding in zaken betreffende inbreuken op octrooirechten, BIE 1997, pp. 14-16.

 • Brinkhof, J.J., The Conflict between Art. 123 (2) and (3) EPC, IIC 1997, pp. 833-842.

 • Brinkhof, J.J., Uitputting in het octrooirecht: nationaal, Europees en internationaal, In: F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki, Molengrafica 1997 (Koninklijke Vermande 1997), pp. 169-228.

 • Brinkhof, J.J., Geht das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen einstweiligen Verfügungsverfahren zu weit?, pp. 489-497.

 • Brinkhof, J.J., The desirability, necessity and feasibility of co-operation between courts in the field of European patent law, European Intellectual Property Review 1997, pp. 226-229.

 • Brinkhof, J.J., Wijziging van het octrooischrift in een nietigheidsprocedure, noot onder HR 9 februari 1996, BIE 1996, pp. 347-348.

 • Brinkhof, J.J., Ontvankelijkheid vervreemder van merk in inbreukprocedures, noot onder President rechtbank Den Haag 18 mei 1993, BIE 1996 p. 311.

 • Brinkhof, J.J., Beoordeling onderscheidende kracht van dierbenaming, noot onder President rechtbank Den Haag 18 mei 1993, BIE 1996, p. 311.

 • Brinkhof, J.J., Boekbespreking E.M. Bastian, H.P. Götting, R. Knaak & D. Stauder, Der Markenverletzung­sprozess in ausgewählten Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (München, Köln 1993), IIC 1996, pp. 140-142.

 • Brinkhof, J.J., Nichtigerklärung europäischer Patente, GRUR Int. 1996, pp. 1115-1119.

 • Brinkhof, J.J., Gaat het grensoverschrijdend verbod in kort geding over de schreef?, BIE (1996), pp. 258-267.

 • Brinkhof, J.J., The desirability, necessity and feasibility of cooperation between courts in the field of european patent law, In: The law and practice of the Enlarged Board of Appeal of the EPO during its first ten years (Köln-Berlin-Bonn-München 1996), pp. 49-55.

 • Brinkhof, J.J., Between Speed and Thoroughness: The Dutch `kort geding’ Procedure in Patent Cases, EIPR 1996, pp. 499-501.

 • Brinkhof, J.J., Het begrip overeenstemming. Terugblikken en vooruitkijken, In: Een Kwart Eeuw Benelux-Merkenrecht (Den Haag 1996), pp. 39-51.

 • Brinkhof, J.J., The revocation of European patents, IIC 1996, pp. 225-235.

 • Brinkhof, J.J. en M.H.D.B. Schutjens, Revocation of European patents, a study on the statutory provisions and legal practice in the Netherlands and Germany, IIC 1996, pp. 1-25.

 • Brinkhof, J.J., TRIPS-verdrag en het kort geding in zaken over intellectuele eigendom, BIE 1995, pp. 363-365.

 • Brinkhof, J.J., Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken in kort geding, In: Molengrafica 1995, F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki (red.), Europees Privaatrecht 1995 (Koninklijke Vermande Lelystad 1995), pp. 225-261.

 • Brinkhof, J.J., Overzicht der Nederlandse Rechtspraak. Internationaal privaatrecht 1990-1993/1994, Intellectuele eigendom, I, WPNR 6179 (1995), pp. 290-292 en II, WPNR 6180 (1995), pp. 309-312.

 • Brinkhof, J.J., Over de beschermingsovergang van octrooien, BIE 1995, pp. 6-8.

 • Brinkhof, J.J., Een Europees klein octrooi?, BIE 1994, pp. 85-87.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Brinkhof, J.J., Boekbespreking H. Collin, Patent Systems and Practice (Wenen 1992), BIE 1994, p. 181.

 • Brinkhof, J.J., Overzicht van de octrooi-rechtspraak in eerste aanleg in 1992, BIE 1994, pp. 113-114.

 • Brinkhof, J.J., De onderzoeksexceptie, BIE 1994, pp. 112-113.

 • Brinkhof, J.J., Een klein octrooi in Nederland?, BIE 1994, pp. 87-88.

 • Brinkhof, J.J., Boekbespreking W. Alexander, De Betrekkelijke waarde van de intellectuele eigendom, (Zwolle 1993), RM Themis 1994, pp. 276-277.

 • Brinkhof, J.J., Codificatie van het recht van de intellectuele eigendom (?), NJB 1994, pp. 771-779.

 • Brinkhof, J.J., De beslechting van geschillen over inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsoctrooien, BIE 1994, pp. 188-194.

 • Brinkhof, J.J., Wat is een merk?, In: Algemene problemen van merkenrecht (ed. F. Gotzen), (Brussel 1994), pp. 9-34.

 • Brinkhof, J.J., Could the President of the District Court of the Hague Take Measures Concerning the Infringement of Foreign Patents?, European Intellectual Property Review 1994, pp. 360-364.

 • Brinkhof, J.J. en M.D.B. Schutjens, De nietigverklaring van Europese octrooien. Een onderzoek naar de regelingen en praktijk in Nederland en Duitsland, in: D. Kokkini-Iatridou en F. W. Grosheide (reds.), Molengrafica 1993 (Koninklijke Vermande Lelystad 1993), pp. 305-328.

 • Brinkhof, J.J., De rechten van de intellectuele eigendom en het vrije verkeer voor goederen, Lezing voor een SSR-cursus in Utrecht op 30 oktober 1992.

 • Brinkhof, J.J., Wat is een merk? Paper voor een gastcollege in Leuven op 15 oktober 1992.

 • Brinkhof, J.J., The summary contentious procedure and other provisional measures in connection with patent infringements, Paper voor het VIe Symposium van Europese octrooirechters op 9 september 1992 te ‘s-Gravenhage.

 • Brinkhof, J.J., Enige opmerkingen over de mogelijkheden van de Haagse President om ordenend op te treden terzake van inbreuken op buitenlandse octrooien, inleiding bij het debat over de stelling: De Haagse President in kort geding kan iedere internationale octrooiinbreuk verbieden, gehouden op 5 juni 1992 in het gebouw van het Europees Octrooibureau te Rijswijk.

 • Brinkhof, J.J., Lofzang op het octrooirecht, voordracht op het CIER Lus­trumcongres op 24 februari 1992 te Utrecht.

 • Brinkhof, J.J., Some remarks on patent law, paper voor ELSA (= European Law Students Association) Seminar op 19 februari 1992 te Amsterdam.

 • Brinkhof, J.J., Industriële eigendom en mededingingsrecht, Kroniek van het privaatrecht over 1991 (W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1992), pp. 155-163.

 • Brinkhof, J.J., Enige opmerkingen over de mogelijkheden van de Haagse President om ordenend op te treden terzake van inbreuken op buitenlandse octrooien, Bijblad bij de Industriële Eigendom 60 (1992), pp. 279-282.

 • Brinkhof, J.J., Lofzang op het octrooirecht, Bijblad bij de Industriële Eigendom 60 (1992), pp. 233-235

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Brinkhof, J.J., Some thoughts on equivalents, IIC (1991), pp. 908-916.

 • Brinkhof, J.J., Processuele aspecten van de internationalisering van het octrooirecht, in: D. Kokkini-Iatridou en F.W. Grosheide (reds.), Molengrafica 1992 (Koninklijke Vermande Lelystad 1992), pp. 367-400.

 • Brinkhof, J.J., Modellenwet, Paper voor de SSR-cursus intellectuele eigendom (Zutphen 1991).

 • Brinkhof, J.J., Boekbespreking A. Ohl, Die Patenvindikation in deutschen und europäischen Recht (Weinheim 1987), 106 pp., Bijblad bij de industriële eigendom 59 (1991), pp. 310-311.

 • Brinkhof, J.J., Boekbespreking W.A. Hoyng, Bescherming(somvang) anno 1989 (Kluwer Deventer 1990), 31 pp., Informatierecht/AMI 15 (1991), pp. 186-187.

 • Brinkhof, J.J., Industriële eigendom en mededingingsrecht, Kroniek van het privaat­recht over 1990 (W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1991), pp. 125-132.

 • Brinkhof, J.J., Overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg te Den Haag in 1990, Bijblad bij De Industriële Eigendom 59 (1991), pp. 172-176.

 • Brinkhof, J.J., Boekbespreking E.A. van Nieuwenhoven Helbach met medewerking van J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, Nederlands handels- en faillissements­recht.(Gouda Quint Arnhem 1990), 627 pp., WPNR 121 (1990) nr. 5985, pp. 822-824.

 • Brinkhof, J.J., Merk zoals gedeponeerd en zoals gebruikt. (Een naijlend nootje), Bijblad bij De Industriële Eigendom 59 (1991), p. 3.

 • Brinkhof, J.J., Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendoms­rechten, Bijblad bij De Industriële Eigendom 59 (1991), pp. 66-69.

 • Brinkhof, J.J., Is de leer van het wezen een anachronisme? – Noten bij noten, ter herinnering aan mr. L. Wichers Hoeth (W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1990) pp. 11-26.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Brinkhof, J.J., Industriële eigendom en mededingingsrecht, Kroniek van het Privaatrecht over 1989, Molengraaffreeks nr. 15 (W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1990), pp. 84-87.

 • Brinkhof, J.J., The extent of protection conferred by European patents, Problems and Suggestions, International Review of Industrial Property and Copyright Law 21 (1990), pp. 488-497.

 • Brinkhof, J.J., Over korte gedingen in octrooizaken na de centralisatie van rechtspraak in Den Haag, Bijblad bij de Industriële Eigendom 58 (1990), pp. 97-99.

 • Brinkhof, J.J., Over octrooirecht en economie, Ars Aequi 39 (1990), pp. 794-200.

 • Brinkhof, J.J., Over de toekomst van Nederlandse octrooien en de Octrooiraad, Bijblad bij de Industriële Eigendom 58 (1990), pp. 95-97.

 • Vakpublicaties

 • Brinkhof, J.J.,
  Handelingen NJV 1999-II, p. 67-72.

 • Annotaties

 • Brinkhof, J.J., Noot HvJ EU 6 juli 2010, NJ 2011, 163 (Mosanto/Cefetra)

 • Brinkhof, J.J., De Hoge Raad over grensoverschrijdende verboden (HR 19 maart 2004 Philips / Postech Corporation and Princo), BIE 2004, 135.

 • Brinkhof, J.J., Cross-border problematiek, grensoverschrijdende inbreukverboden en desbewustheid (HR 19 december 2003 Roche / Primus), BIE 2004, 4-5.

 • Brinkhof, J.J., Over beschermingsomvang, equivalentie en afstand, noot onder Rechtbank Den Haag, 24 mei 2000, BIE 2003, 17-18.

 • Brinkhof, J.J., Annotatie Court of Appeal 27 oktober 1997 (Fort Dod­ge/Akzo), BIE 1998, pp. 53-62.

 • Brinkhof, J.J., Noot onder HR 13 januari 1995, RvdW 1995, 30 Ciba Geigy/Oté Optics c.s., Ars Aequi 44 (1995), pp. 511-519.

 • Brinkhof, J.J., De vergelijking van merk en teken. Annotatie van het arrest van Hof ‘s-Hertogen­bosch 19 december 1990, Bijblad bij de Industriële Eigendom 60 (1992), p. 191.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.