Madeleine de Cock Buning

Madeleine de Cock Buning (Chair)
Professor Copyright- Communication- & Media law
Janskerkhof 12, 3512 BL Utrecht;
030 – 253 7153;
030 – 253 7203;
m.decockbuning@uu.nl

De Cock Buning’s research is focussed on regulating of disruptive technologiesrobotics, big data, intermet of things,  audiovisual media & converged networks with a focus on intellectual property, the public interest and competition.

Emphasize in media law is at the access to independent and pluriform information in the media as a foundation for a democratic state; from information bubble to augmented reality.

 

Coherence in the focus area of de Cock Buning is found in the relation between the interest of the public of the development and the preservation of culture products and the interest of the individual to exercise their (intellectual) property rights on cultural information, between the public and private domain.


Wetenschappelijke publicaties

 • Cock Buning, M. de,  ‘Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents under the EU framework for Intellectual Property’, EJRR 2016/2, p.1-13

 • Cock Buning, M. de, & Bruin, R.W. de,  ‘Big data en het intellectuele eigendom’,  in: Big data, Monografieën Recht en Informatietechnologie SDU: Den Haag (te verschijnen: 2017)

 • Belder, L. (ed.), Cock Buning, M. de, Belder. and Bruin, R. de,  ‘CULTIVATE! Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity in the European Union & Indonesia’,  DeLex 2015

 • Belder, L.P.C. (ed.), Cock Buning, M. de en Bruin, R.W. de ‘CULTIVATE! Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity in the European Union & Indonesia’, Amsterdam Delex 2014

 • Kulk, S. en Cock Buning, M. de ‘3D printen: ‘Attack of the Clones’ or ‘A New Hope”, IER 2014/3 

 • Cock Buning, M. de, ‘Cultural diversity in mass media regulation’, in: H. Schneider & P. van den Bossche (eds.), Protection of cultural diversity from a European and international perspective, Intersentia, 2008, p. 249-262.

 • Cock Buning, M. de, Bruin, R.W. de, Belder, L. ‘‘Mapping the legal and normative framework for the sustainable development of Autonomous Intelligent Systems in Society’ in: S. Muller e.a. (eds.), The Law of the Future and the Future of Law Series 2012. Den Haag: Hilll, p. 195-210.

 • Tony J Prescott, Vanessa Evers, Tracy Epton, Kevin McKee, Mark Hawley, Thomas Webb, David Benyon, Sebastian Conran, Roger Strand, Illah Nourbakhsh, Madeleine de Cock Buning, Paul Verschure, Paolo Dario and the Robot Companions for Citizens
  Society Community Working Group,
  ‘Robot Companions: Ethical, Legal and Social Issues’, http://robotcompanions.eu/system/files/page-files/Robot%20Companions%20Ethical%20Legal%20and%20Social%20Issues.pdf.

 • Cock Buning, M. de, ‘Cable Retransmission and Other Secondary Use’, in: D. Visser, P.B. Hugenholtz en A.A. Queadvlieg (red) Copyright Act 1912-2012, Amsterdam: delex 2012, p. 261-289

 • Cock Buning, M. de, Bruin, R.W. de, Kindt, R.,  Het Europese Hof doet nieuwe ‘mededelingen aan het publiek’, IER 2012-4, 33,  p.292-298.

 • Cock Buning, M. de, Belder, L., Bruin, R. de, ‘Research Exeptions in EU Copyright Law’, European Review of Private Law (2012-4) 20, p 933-960.

 • Cock Buning, M. de, Belder, L.P.C. & Bruin, R.W. de, ‘Mapping the legal and normative framework for the sustainable development of Autonomous Intelligent Systems in Society’ in: S. Muller e.a. (eds.), The Law of the Future and the Future of Law Series 2012. Den Haag: Hilll, p. 195-210.

 • Cock Buning, M. de, Belder L.P.C. en Bruin, R.W. de, EU Legislation and Case Law on the Use of Copyrighted Works for Research Purposes, CIER-Report 20 march 2012

 • Bruin, R.W., de Cock Buning, M. en Ringnalda A., Data in publiek/private projecten: juridische aspecten, Amsterdam: Otto Cramwinkel, te verschijnen in 2012

 • Cock Buning, M. de (red. en co-auteur), The Legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries, 183 pp, Amsterdam: Cramwinckel 2012 (samen met Dinther, B. van, Jeppesen-de Boer, C, Ringnalda, A.,)

 • Cock Buning, M. de, Dinther, B. van, Ringnalda, A., Jeppesen-de Boer, Ch.,‘Open acces to research data in Knowledge Exchange Countries’,Amsterdam: Otto Cramwickel 2011, 190 pagina’s.

 • Cock Buning, M. de, Zicht op toezicht, oratie prof. dr. H.B. Winter, Tijdschrift voor Toezicht, 2011 (2), p. 87-91.

 • Cock Buning, M. de, Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Tijdschrift voor Toezicht, 2011 (2), p. 3-6.

 • Cock Buning, M. de, Van de brug af gezien, Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2010: Databankenrecht, IER 2011/2, p. 72-73.

 • Prof. Mr. Drs. M. de Cock Buning en A. Ringnalda,
  Maatregelen tegen auteursrechtinbreuk door P2P-filesharing: wat leert het Umfeld ons?,
  AMI Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht 2010-1, p. 1-11.

 • Cock Buning, M. de, Expansion and Convergence of Copyright Law, in Willem Grosheide (ed.), Intellectual Property Rights and Human Rights – A Paradox (Edward Elgar 2010), p. 47-71.

 • Cock Buning, M. de, ‘Portret en parodie – Tussen Scylla en Charybdis of double dipping?’, in: 30 Jaar Commercieel Portretrecht, 2009, p 53-61.

 • Cock Buning, M. de, Eek, D. van, ‘Aansprakelijkheid van derden bij auteursrechtinbreuk’, IER 5 2009, p. 224-232.

 • de Cock Buning, M., ‘De Publieke Omroep: het spel, de spelers, het doel’, rapport van de visitatiecommissie landelijke publieke omroep 2004-2008, Den Haag: Oranje van Loon 2009, 404 pagina’s.

 • de Cock Buning, M. ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2008’, Hoofdstuk III Databankenrecht, IER 2009-2, p. 63-64.

 • A. Ringnalda, M.H. Elferink, M. de Cock Buning, Thuiskopie-excepties; aanpak van uploaden en downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal door enkele ons omringende landen, onderzoek door Universiteit Utrecht (CIER) in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie), juli 2009.

 • M. de Cock Buning, Europees audiovisueel mediabeleid: voor culturele diversiteit of eentonigheid?, in: N. van Eijk & B. Hugenholtz (red), Dommering-bundel, opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering, Amsterdam: 2008, p. 45-57.

 • Cock Buning, M. de, Het nieuwe toegangsrecht voor nieuwsverslaggeving, Mediaforum 2008-2, p. 55-61.

 • Cock Buning, M. de, Recht en onrecht in Second Life, UBlad, 22-11-2007, p. 13.

 • Cock Buning, M. de, The History of copyright protection of computer software, the emancipation of a work of technology towards a work of authorship in Handbook on Information Security, Reed Elsevier International, augustus 2007 (30 pagina’s).

 • Cock Buning, M. de, & Poelmann-Teijgeler, S.H., Europese Verordening voedings- en gezondheidsclaims laat zich lastig verteren, IER 23, afl. 5, oktober 2007, p. 271-287.

 • Cock Buning, M. de, De gestage wildgroei van het auteursrecht: een hogesnelheidstrein dreigt te ontsporen, (Spoor-bundel), Delex 2007, p. 25-46.

 • Cock Buning, M. de, Grosheide, F.W., ‘The Digitalizing of Literary and Musical works’, in: S. van Erp & L.P.W. van Vliet (red.), Reports to the Seventeenth International Congress of Comparative Law Utrecht 2006 (Intersentia), Antwerpen/Oxford: 2006, p. 297-322.

 • Cock Buning, M. de, Crossmediale Publiek Private Samenwerking, Otto Cramwinckel: Amsterdam 2006 (185 pagina’s).

 • Cock Buning, M. de, ‘Creative Commons-licenties in het auteursrecht: common sense?’ in: Internationaal Contracteren – Feestbundel voor Willem Grosheide, redactie: M. de Cock Buning, E.H. Hondius en J.J. Brinkhof, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006 (372 pagina’s).

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Cock Buning, M. de, De parodie-exceptie nader beschouwd, in: F.W. Grosheide, Parodie-parodie en kunstcitaat, BjU Den Haag 2006, p. 103-121.

 • Cock Buning, M. de, De mediamachine als zevenkoppig monster (oratie, Universiteit Utrecht), Cramwinckel: Amsterdam 2006. (48 pagina’s.)

 • Cock Buning, M. de, Het tweede front (column), Copyright Notice 2006/4, p. 20.

 • Cock Buning, M. de, Grosheide, F.W., The digitalising of Literary and Musical Compositions, Dutch report XVIIth Congress International Academy of Comparative Law, Utrecht 2006.

 • Cock Buning, M. de, ‘Auteursrecht en informatievrijheid: over de beperkte toepassing van artikel 10 EVRM’, Mediaforum 2005-4, p. 157-165.

 • Cock Buning, M. de, ‘Public domain, room for opportunities or an ever tighter fit?’, in Prof. Mr. F.W. Grosheide, Prof. Mr. J.J. Brinkhof (red.), Molengrafica Series, Intellectual Property Law, Articles on Crossing Borders between traditional and actual (Intersentia), Antwerpen/Oxford: 2005, p. 125-135.

 • Cock Buning, M. de, De heruitvinding van het auteursrecht, In: IER oktober 2005, p. 272-274.

 • Cock Buning, M. de, Auteursrecht en informatievrijheid: over de beperkte toepassing van artikel 10 EVRM, verschenen in Mediaforum 2005-4, p. 157-165.

 • Cock Buning, M. de, Hoofdstuk III: Databanken, In: Van de brug af gezien in IER april 2004, p. 79-81.

 • Cock Buning, M. de, Douanemaatregelen, Hoofdstuk 10 in Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten, Kluwer Deventer, te verschijnen in 2004 (21 pagina’s).

 • Cock Buning, M. de, De nieuwe Antipiraterij Verordening, In: BIE, 2004/6, p. 235 243.

 • Cock Buning, M. de, , Hoofdstuk III Databanken, In: Van de brug af gezien in IER april 2003, p. 75-76.

 • Cock Buning, M. de, Bibliotheek als Napster: Government funded piracy?, In: Informatie Professional, april 2003, p. 26-29.

 • Cock Buning, M. de, ‘Merkenrecht. Deel 47-I.’, Nederlandse Staatswetten, Editie Schuurman en Jordens, Wetgeving en rechtspraak 1996-2002, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2002.

 • Cock Buning, M. de, ‘Domain names’, in: Netherlands Reports to the sixteenth international congres of comparative law (Antwerpen/Oxford), p. 235-246.

 • Cock Buning, M. de, Domain name registration procedures and practices and domain name dispute resolution.

 • Cock Buning, M. de, Hondius, E.H., Prins, J.E.J., Vries, M. de, ‘Consumer@protection.eu, An analysis of European Consumer Legislation in the Information Society’, in: Journal of Consumer Policy 2001-4, p. 287-338.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Vermeer, M., J.J.C. Kabel, L. Moerel en M. De Cock Buning, Rapport voor Nederland voor de Ligue Internationale du Droit de Concurrence over ‘Electronic commerce and competition law’, electronisch gepubliceerd op: http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/lidc.

 • Vermeer, M., M. De Cock Buning, Hyperlinks en metatags; meeliften in Cyberspace, Computerrecht 1999/4, pp. 166-173.

 • Vakpublicaties

 • Cock Buning, M. de en Ottow, A.  ‘Control should not miss it’s juridical backbone (Juridische ruggengraat toezicht mag niet ontbreken)’,  Tijdschrift voor Toezicht  2014/4, p.33-39

 • Cock Buning, M. de, Ottow, A. en Vervaele, J.  ‘Regulation and Enforcement in the EU: Regimes, Strategies and Styles, Editorial’,  Utrecht Law Review December 2014, p.1-8 (Klik hier voor de publicatie

 • Cock Buning, M. de,  ‘Towards a Future-Proof Framework for the Protection of Minors in European Audiovisual Media’,  Utrecht Law Review December 2014, p.10-30 (Klik hier voor de publicatie

 • Cock Buning, M. de, ‘Zicht op Toezicht’, Tijdschrift voor Toezicht 2013/2, p. 3-6. 

 • Cock Buning, M. de, ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012. Auteursrecht’, IER 2013/2, 12, p. 94-98. 

 • Cock Buning, M. de, Belder L.P.C. en Bruin, R.W. de, ‘EU Legislation and Case Law on the Use of Copyrighted Works for Research Purposes’, CIER-Report 20 maart 2012, 31 pagina’s.

 • Cock Buning, M. de, ‘Robot Companions For Citizens: Roadmapping The Potential For Future Robots In Empowering Older People’ , (co-auteurs: T.J Prescott , T.  Epton, V. Evers, K. McKee, M. Hawley, Th. Webb, D. Benyon, S. Conran, R. Strand,  P.F.M.J. Verschure en P. Dario),

 • Cock Buning, M. de, Intellectual Property Rights and the Development of Robotics in Europe, Report for the FET-Flagship Proposal Robot Companions for Citizens, 10 p. (co-auteurs: Belder, L.P.C. en Bruin, R.W. de).

 • Cock Buning, M. de, ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2011’, Hoofdstuk II Auteursecht en Hoofdstuk III Databankenrecht, in: IER 2012/2, p. 103-110.

 • Cock Buning, M. de, ‘Opinie Moraal ridders’, Tijdschrift voor Toezicht 2011(4), (co-auteur: R. Widdershove), p. 52-55

 • Cock Buning, M. de, ‘Redactioneel commentaar’, Tijdschrift voor Toezicht, 2011 (2), p. 1-4.

 • Cock Buning, M. de, Dinther, B. van, Jeppersen-de Boer, C, Ringnalda, A., The Legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries, Report for Knowledge Exchange, 4 augustus 2011, 59 p.

 • Bruin, R.W. de, Cock Buning, M. de, Ringnalda, A., Open Access en Onderzoeksdata, Rapport in opdracht van STW, NWO en SURF, voortkomend september 2011, ca. 75 p. 

 • Cock Buning, M. de, Auteursrechtelijke aspecten digitale foto archieven, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap 2010, 35 pagina’s.

 • Cock Buning, M. de, Linden, T. van der, Ringnalda, A., “De juridische status ruwe data; een wegwijzer voor de onderzoekspraktijk”, Utrecht: SURF 2009, 54 pagina’s.

 • Cock Buning, M. de, ‘Second Life’, Signs Magazine, jaargang 28, september-oktober 2007, p. 43-44.

 • Cock Buning, M. de, ‘EK Brussel 2008: Auteursrecht-Mediarecht 1-0!’, IER 2008-2, p. 45-46.

 • Cock Buning, M. de, ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2007’, Hoofdstuk III Databankenrecht, IER 2008-2, p. 51-52.

 • M. de Cock Buning, Stilletjes sluit het web de poorten, NRC*Next 4 september 2008.

 • Cock Buning, M. de, ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2006’, Hoofdstuk III Databankenrecht, IER 2007-2, p. 67-68.

 • Cock Buning, M. de, ‘VIZIER: Second Life’, IER 2007-4, p. 201-202.

 • Cock Buning, M. de, ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2003’, Hoofdstuk III Databankenrecht, in: IER 2004-2, p. 79-81.

 • Cock Buning, M. de, ‘Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2002’, Hoofdstuk III Databankenrecht, in: IER 2003-2, p. 75-76.

 • Cock Buning, M. de, ‘Techniek en auteursrecht, Informatieconsument buiten spel?’, I&I Nieuwe Media in Perspectief, 2001-4, p. 4-7.

 • Cock Buning, M. de, ‘Informatieconsument moet stem laten horen’, in NRC Handelsblad, 20 augustus 2001, p. 6.

 • Cock Buning, M. de, ‘Auteursrecht in musea’ (co-auteur: A. Beunen), Museumpeil 2000-14, p. 10-13.

 • Annotaties

 • Cock Buning, M. de, Noot HvJEU 4 oktober 2011, IER 2012/3 (Football Association Premier League/Karen Murphy e.a.) [te verschijnen] (samen met Herman Speyart)

 • Cock Buning, M. de, Noot Rb. Amsterdam 14 april 2010, IER 2011/1 (Cruijff/Tirion), p. 35-36.

 • Cock Buning, M. de, Vzr Rb Amsterdam 28.1.2010 (Pictoright/All posters), IER 2010/4, p. 345-350.

 • Cock Buning, M. de, CvB 29.03.2010 (Mojo/Heineken), IER 2010/4, p. 416-426.

 • Cock Buning, M. de, HR 19.06.2009 (Buma/Chellomedia), IER 2010/2, p. 195-214.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij Voorz. Rb Utrecht 25 maart 2009, (Karel Appel), in: IER 2009-4, p. 181-182.

 • de Cock Buning, M., Annotatie bij Voorz. Rb. Breda 12 november 2008, (Eiser/gemeente Breda) Zoekgeraakt BKR kunstwerk, in: IER 2009-2, p. 108.

 • de Cock Buning, M., Annotatie bij Voorz. Rb Utrecht 10 december 2008 (Sijthoff/Wikimedia), Computerrecht 2009-2, p. 82-83.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij Voorz. Rb. Haarlem 14 december 2007 (Wonders/Loods 5), in: IER 2008-2, p. 74-75.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij College van Beroep Reclame code 13 maart 2008 (Heineken/STAP), in: IER 2008-3, p. 129-130.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij College van Beroep Reclame Code Commissie 19 augustus 2008 (Maxxium/STAP), in: IER 2008-6, p. 351.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij Hoge Raad 30 mei 2008 (TMF Financial Services), in: IER 2008-6, p. 354.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij College van Beroep Reclame Code Commissie 17 juni 2008 (Heineken Music Hall/STAP), in: IER 2008-6, p. 357.

 • M. de Cock Buning, Annotatie bij Voorz. Rb. Amsterdam 24 januari 2008 (Brein/ShareConnector), in: IER 2008-4, p. 242-243.

 • M. de Cock Buning, Annotatie bij Hof ’s-Gravenhage 20 maart 2008 (Vitra/Classic Design), in: IER 2008-4, p. 235-236.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij Rechtbank ’s-Gravenhage 25 oktober 2006 (ANWB/Route Mobiel), in: IER 2007-2, p. 56-57.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Gerecht van Eerste Aanleg 6 februari 2007 zaak T 477/04 (TDK/BHIM), in: IER 2007-3, p. 168-169.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij College van Beroep Reclame code 19 juni 2006 (STAP/Amstel Gold Race), in: IER 2007-5, p. 338.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie bij Voorz. Rb. Breda 23 juni 2007 (Yonex/Belgro), in: IER 2007-6, p. 392-393.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Reclame Code Commissie, 30 september 2004 (Biertje), In: IER februari 2005, p. 63-64.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Rb. ‘s-Gravenhage, 2 maart 2005 (Digitale knipselkranten), In: IER juni 2005, p. 163.

 • Sorry, this entry is only available in Dutch.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Voorz. Rb. Amsterdam 5 september 2003 (DGV/HMG), in: IER 2004-1, p. 72-73.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Hof ‘s-Hertogenbosch 8 juni 2004 (Trésor), in: IER 2004-5, p. 325-326.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Hof Amsterdam, 6 november 2003 (Byblos/Rowling), In: IER april 2004, p. 129-130.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Voorz. Rb. Amsterdam, 3 april 2003 (Rowlings/Byblos), IER augustus 2003, p. 227.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Rb. ‘s-Gravenhage, 19 maart 2003 (Flügel/W&S), IER oktober 2003, p. 298.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Voorz. Rb. Breda, 16 juli 2003 (Parklaan/Den Turck), IER december 2003, p. 374.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Voorz. Rb. Utrecht, 16 juli 2003 (prinsesmaxima.com), In: IER februari 2004, p. 41-42.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Voorz. Rb. Breda 24 april 2002 (ModChips), in: IER 2002-6, p. 304.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Reclame Code Commissie (Basiq Air) 14 januari 2002, IER juni 2003, p. 188-189.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Pres. Rb. Den Bosch 12 maart 2001 (Canal en Irdeto/Xtra Sat), in: Informatierecht/AMI, 2001-4, p. 96-97.

 • Cock Buning, M. de, Annotatie Codecommissie CGR 24 maart 2000 (Searle/Boehringer), in: Mediaforum, 2000-6, p. 225.