Recent publications

Peer reviewed:

 • Engelen, Th.C.J.A., van, Een niet overdraagbaar auteursrecht? De collectieve ondercuratelestelling van creatieve geesten!, NJB 2010, p. 1827-1829.

 • Belder, L.P.C., ed., Rechten op immaterieel erfgoed, (Rights to intangible heritage), Delex Oktober 2010.

 • Belder, L.P.C., Friends or foes? Two ways of thinking on the relation between the tasks of cultural heritage institutions and the protection of copyright.” in Estelle Derclaye ed. – Preserving and accessing our cultural heritage, Cambridge University Press 2010.

 • Grosheide, F.W., Transition from Guild Regulation to Modern Copyright Law – A view from the Low Countries, in Global Copyright – Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace (Edward Elgar 2010).

 • Prof. Mr. Drs. M. de Cock Buning en A. Ringnalda,
  Maatregelen tegen auteursrechtinbreuk door P2P-filesharing: wat leert het Umfeld ons?,
  AMI Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht 2010-1, p. 1-11.

 • Engelen, Th.C.J.A., van, Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, 18e Congres – International Academy of Comparative Law, Washington 2010.

 • Haq, H. ul, Traditional Cultural Expressions: From Indonesia to Indonesia, (Forthcoming 2010), UNESCO, the Netherlands

 • Grosheide, F.W., General Introduction, in Willem Grosheide (ed.), Intellectual Property Rights and Human Rights – A Paradox (Edward Elgar 2010), p. 3-36.

 • Belder, L.P.C., Introduction [to part III], in Willem Grosheide (ed.), Intellectual Property Rights and Human Rights – A Paradox (Edward Elgar 2010), p. 175-179.

 • Brinkhof, J.J., On Patents and Human Rights, in Willem Grosheide (ed.), Intellectual Property Rights and Human Rights – A Paradox (Edward Elgar 2010), p. 140-154.

 • Other:

 • Cock Buning, M. de, Auteursrechtelijke aspecten digitale foto archieven, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap 2010, 35 pagina’s.

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien – Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2009, Algemeen (F.W. Grosheide), p. 150, Auteursrecht, (F.W. Grosheide, D. van Eek), IER 2010/2, p. 150

 • Annotations:

 • Cock Buning, M. de, Vzr Rb Amsterdam 28.1.2010 (Pictoright/All posters), IER 2010/4, p. 345-350.

 • Cock Buning, M. de, CvB 29.03.2010 (Mojo/Heineken), IER 2010/4, p. 416-426.

 • Cock Buning, M. de, HR 19.06.2009 (Buma/Chellomedia), IER 2010/2, p. 195-214.

 • Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Amsterdam 22 december 2009, IER 2010/2, p. 188 (Bruna/Punt)

 • Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Almelo 4 december 2009, IER 2010/2, p. 182 (Jade/Deltex)

 • Grosheide, F.W., Annotatie HR 20 november 2009, IER 2010/1, p. 92 (Lego/Mega Brands)

 • Grosheide, F.W., Annotatie Hof Arnhem 20 oktober 2009, IER 2010/1, p. 87 (Kymco/Rozendaal)