Peter Blok

Prof. mr. dr. Peter Blok
Hoogleraar
p.h.blok@uu.nl

Peter Blok is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de UU. Daarnaast is hij raadsheer in team handel van het gerechtshof Den Haag. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en het privacyrecht.

Peter Blok heeft meer dan acht jaar als rechter gewerkt in de IE-sectie van de rechtbank Den Haag, waarvan de laatste jaren als coördinator. Daarvoor was hij advocaat in Rotterdam en Amsterdam.

In 2002 is Peter Blok in Tilburg gepromoveerd op een proefschrift over het recht op privacy. Een deel van zijn promotieonderzoek heeft hij gedaan aan het Georgetown University Law Center in Washington D.C. Hij heeft rechten en filosofie gestudeerd in Leiden.

Boeken:

Artikelen in tijdschriften:

 • Peter Blok, ‘Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn’, BIE, April 2016, p. 82-86.
 • P.H. Blok, ‘Het onderscheid tussen techniek en vormgeving’, IER 2016/18, p. 138-145.
 • Peter Blok, ‘A harmonized approach to prohibitory injunctions: reconsidering Article 12 of the Enforcement Directive’, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2016 11 (1): 56-60
 • P.H. Blok, ‘Het wordt menens’, Privacy & Informatie 2012/5
 • P.H. Blok, ‘Toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens op online publicaties is terecht’, NJB 2008, p. 2226-2228.
 • P.H. Blok en H. Lebbing, ‘Het verzamelen van bewijs van vermeende verzekeringsfraude met de verborgen camera’, TVP 2006, p. 1-7.
 • P. H. Blok, ‘Rechtszaak van het Europarlement is geen zegen voor privacy van de luchtvaartreiziger’, NJB 2006, p. 1367
 • P.H. Blok, ‘De waarde van de omnibuswet’, Privacy & Informatie 2005/6.
 • P.H. Blok, ‘Privacybescherming in alle staten. Internationaal privacyrecht en IPR onder de Europese privacyrichtlijn’, Computerrecht2005/6.
 • P.H. Blok & T.J.M. de Weerd, ‘Shrink-wrap- en click-wraplicenties zijn aanvaardbaar’,  Computerrecht 2004, p. 126-27.
 • P.H. Blok, ‘Inkomens, internet en informationele privacy’, Nederland Tijdschrift voor Europees Recht 2004, p. 30-36.
 • P.H. Blok, ‘”Bowers versus Lawrence”: De grenzen van de privé-sfeer herzien’, NJCM-Bulletin 2004, p. 31-38.
 • P.H. Blok, ‘Als het CBP uw privacy schendt… De bevoegdheid tot binnentreden na Colas Est (EHRM 16 april 2002)’, Privacy & Informatie 2003, p. 172-175.
 • P.H. Blok, ‘De inflatie van privacy en veiligheid’, ELSA/DiCiT Magazine 2003/2, p. 13.
 • P.H. Blok, ‘Is er privé-leven na de dood?’, NJB 2003, p. 273-78.
 • P.H. Blok, ‘De inflatie van privacy en veiligheid’, Bestuurskundige Berichten 2003/2, p. 18.
 • P.H. Blok, ‘Preventief fouilleren en de ontwijkingsmanoeuvre van de wetgever’, Ars Aequi 2003, p. 375-78.
 • P.H. Blok, ‘De grondslagen van het gegevensbeschermingsrecht herzien’, RM Themis 2002, p. 17-26.
 • P.H. Blok & A.H. Vedder, ‘Tijden van broeierigheid en paniek. Reactie op de stelling “Ondanks de verhevigde roep om terrorismebestrijding en betere veiligheidsmaatregelen behoren de Nederlandse privacywetgeving en in het algemeen de burgerlijke vrijheden onverkort gehandhaafd te blijven”’, NJB 2001, p. 1892.
 • P.H. Blok, ‘De splitsing van privacy. Advies over het grondrecht op privacy in het digitale tijdperk’, Ars Aequi 2001, p. 435-39.
 • P.H. Blok, ‘Botsende rechtsculturen bij transatlantisch gegevensverkeer’, NJB 2001, p. 1607-12.
 • J. Nouwt & P.H. Blok, E.J. Koops, M.H.M. Schellekens, E. Schreuders, M. de Vries, ‘Grondrechten in het digitale tijdperk. Een reactie op het rapport’, NJB 2000, p. 1321-27.
 • P.H. Blok, Boekbespreking: Serge Gutwirth, Privacyvrijheid! De vrijheid om zichzelf te zijn, Amsterdam: Cramwinckel 1998 (werkdocument Rathenau Instituut: W64) en A. Etzioni, The limits of privacy, New York: Basic Books 1999, in: Nederlands tijdschrift voor Rechtsfilosofie en rechtstheorie 2000, p. 178-181.

Bijdrages aan bundels:

 • P.H. Blok, Commentaar bij de artikelen 1.14, 1.15, 1.16, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 BVIE, Intellectuele Eigendom Commentaar, DeLex 2016.
 • P.H. Blok, Commentaar bij de artikelen 1.14, 1.15, 1.16, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 BVIE, Intellectuele Eigendom (losbl.), Reed Elsevier 2014.
 • R.E. van Esch & P. Blok, ‘Privacy en elektronische handel via internet’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2007, p. 203-226.
 • P.H. Blok, ‘Privacy en internet’, in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.), Handboek Privacy (losbl).
 • P.H. Blok, ‘RFID en de WBP’, in: G.J. Zwenne & B.  Schermer, Privacy en andere juridische aspecten van RFID, NVvIR 2005, p 41-52.
 • P.H. Blok, ‘De artikel-29 werkgroep’, in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.), Handboek Privacy (losbl).
 • P.H. Blok, ‘Wetgeving inzake gegevensbescherming en de media’, in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.),Handboek Privacy (losbl).
 • A. Vedder & P. Blok, ‘Privacy en ICT’, in: M. Lips, V. Bekkers & A. Zuurmond, ICT en Openbaar bestuur, Utrecht: Lemma 2005.
 • P.H. Blok, noot bij HvJ 20 mei 2003, C-465/00 (Österreichischer Rundfunk), in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.),Handboek Privacy (losbl).
 • P.H. Blok, noot bij HvJ 6 november 2003, C-101 (Lindqvist), in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.), Handboek Privacy (losbl).
 • P. Blok, ‘The Ideal of Data Privacy and the Development of Law’, in: W. van der Burg & S. Taekema, The Importance of Ideals. Debating their Relevance in Law, Morality and Politics, Brussel: P.I.E.- Peter Lang 2004.
 • P. Blok, ‘Het beginsel van doelbinding’, in: C. Cuijpers, P. van der Putt & J. Terstegge (red.), Privacy Concerns. Het delen van persoonsgegevens bij fusies, overnames en binnen concerns, Elsevier Juridisch 2003, p. 45-59.
 • P. Blok, ‘@vice’, in: C. Cuijpers, P. van der Putt & J. Terstegge (red.), Privacy Concerns. Het delen van persoonsgegevens bij fusies, overnames en binnen concerns, Elsevier Juridisch 2003, p. 123-29.
 • P.H. Blok, ‘Rechtsstatelijkheid buiten de wet. Een onderzoek naar de rechtsstatelijke kwaliteit van alternatieve vormen van sturing in het kader van de Wet persoonsregistraties’, in: W. Witteveen & B. van Klink, De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen voor het huis van de rechtsstaat (WRR voorstudie 116), Den Haag: Sdu Uitgevers 2002.
 • P.H. Blok & A.H. Vedder, ‘Privacy in ontwikkeling’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2002, p. 5-31.
 • E. Schreuders & P.H. Blok, ‘Privacyregels en de Wbp op het internet’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2002, p. 437-459.
 • P.H. Blok, ‘Gegevensbescherming in de Verenigde Staten’, in: P. de Hert (red.), Handboek Privacy (losbl.), Brussel: Politeia 2001, Titel IV 3-40.
 • P.H. Blok, ‘Protection des données aux Etats-Unis’, in: P. de Hert (red.), Manuel de la vie Privée (losbl.), Brussel: Politeia 2001, Titel IV 3-40.
 • P.H. Blok, ‘The limits of informational self-determination’, in: A.H. Vedder, Ethics and the Internet, Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia 2001, p. 71-86.
 • P.H. Blok, ‘Het grote boek over grote broer’, in: W.J. Witteveen & S. Taekema, Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen, Den Haag: Boom 2000, p. 255-258.
 • E. Schreuders & P.H. Blok, ‘Privacyregels en de Wbp op het internet’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2000, p. 401-424.
 • P.H. Blok & A.H. Vedder, ‘Privacy in ontwikkeling’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2000, p. 5-32.
 • P.H. Blok & A.H. Vedder, ‘Nut en nadeel van de articulatie van waarden’, in: W. van der Burg & W.F.A. Brom, Over idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek, Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 189-198.