Lucky Belder

 

Lucky P.C. Belder
Universitair Docent
Janskerkhof 12, 3512 BL Utrecht;
030 – 253 7153;
030 – 253 7203;
l.belder@uu.nl

Mw. mr. dr. drs. L. Belder is als universitair docent  en secretaris verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht ( CIER) van het Molengraaff Instituut voor burgerlijk recht van de Universiteit Utrecht. Zij is lid van de werkgroep Cultuur, Communicatie en Informatie van de Nederlandse UNESCO Commissie, waar zij adviseert op het gebied van intellectuele eigendom, cultureel erfgoed, en culturele diversiteit. Als adviseur was zij verbonden aan de Nederlandse delegatie bij een aantal Vergaderingen van het Commitee van het UNESCO Verdrag betreffende de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen en het Verdrag tot bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Zij is redactiesecretaris bij het tijdschrift IER (Kluwer). Lucky Belder is initiator en project co-ordinator bij het driejarig HERA/FP7 gefinancierde onderzoeksproject “Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity” (www.cultivate-cier.nl), dat deel uitmaakt van het internationale en interdisciplinaire CULTIVATE project (2010-2013) (http://www.cultivateproject.dk).

Lezingen 2009-2010

 • Januari 2009, University of Utrecht/ Dutch UNESCO Commission, De positie van intellectuele eigendomsrechten  bij de documentatie van immaterieel erfgoed. (chair)
 • April 2009. Dutch UNESCO Commission, Expert meeting on cultural diversity .
 • Maart 2009, University of Nottingham/ Kings College London,  “Friends or foes?  Two ways of thinking on the relation between the tasks of  cultural heritage institutions and the protection of  copyright.”
 • Februari 2010, Expert meeting Ministry of Culture and Science, Het waarborgen  van immaterieel erfgoed  ter bescherming van de culturele diversiteit.
 • Maart 2010, Counter Conference, Balancing Rights and Responsibilities for Protecting Intellectual Property and Reducing Levels of Counterfeiting, Piracy and Filesharing in the Digital Economy, Expert comment and evaluation on the presentation of “Cultural Heritage, User-Generated Content and Cultural Production.
  Juni 2010, WIPO Expert meeting Bulgaria, The context of digitisation: a framework for the protection of Cultural Heritage by cultural heritage institutions in international law.

Wetenschappelijke publicaties

 • Belder, L. (ed.), Cock Buning, M. de, Belder. en Bruin, R. de,  ‘CULTIVATE! Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity in the European Union & Indonesia’,  DeLex 2015

 • Belder, L.P.C. (ed.), Cock Buning, M. de en Bruin, R.W. de ‘CULTIVATE! Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity in the European Union & Indonesia’, Amsterdam Delex 2014

 • Belder, L.P.C. ‘The legal protection of cultural heritage in international law. And its implementation in Dutch Law’, Amsterdam Delex 2014

 • Belder, L.P.C., The Legal Protection of Cultural Heritage in International Law and its Implementation in Dutch Law (diss. Utrecht). 

 • Cock Buning, M. de, Bruin, R.W. de, Belder, L. ‘‘Mapping the legal and normative framework for the sustainable development of Autonomous Intelligent Systems in Society’ in: S. Muller e.a. (eds.), The Law of the Future and the Future of Law Series 2012. Den Haag: Hilll, p. 195-210.

 • Cock Buning, M. de, Belder, L., Bruin, R. de, ‘Research Exeptions in EU Copyright Law’, European Review of Private Law (2012-4) 20, p 933-960.

 • Cock Buning, M. de, Belder, L.P.C. & Bruin, R.W. de, ‘Mapping the legal and normative framework for the sustainable development of Autonomous Intelligent Systems in Society’ in: S. Muller e.a. (eds.), The Law of the Future and the Future of Law Series 2012. Den Haag: Hilll, p. 195-210.

 • Cock Buning, M. de, Belder L.P.C. en Bruin, R.W. de, EU Legislation and Case Law on the Use of Copyrighted Works for Research Purposes, CIER-Report 20 march 2012

 • Belder, L., Dijkman, L.E. en Mombers, A.E.M., The age of copyright: Wittem’s copyright reform proposal compared to Samuelson’s Preliminary Thoughts, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Volume 1, no. 3 2011, pp. 200-222. (samen met Dijkman, L.E. en Mombers, A.E.M.)

 • Belder, L.P.C., ed., Rechten op immaterieel erfgoed, (Rights to intangible heritage), Delex Oktober 2010.

 • Belder, L.P.C., Friends or foes? Two ways of thinking on the relation between the tasks of cultural heritage institutions and the protection of copyright.” in Estelle Derclaye ed. – Preserving and accessing our cultural heritage, Cambridge University Press 2010.

 • Belder, L.P.C., Introduction [to part III], in Willem Grosheide (ed.), Intellectual Property Rights and Human Rights – A Paradox (Edward Elgar 2010), p. 175-179.

 • Belder, L.P.C., “Cultural property and the public domain”, in: F. Macmillan ed., New Directions in Copyright, AHRB, Edward Elgar publ. 2005.

 • Vakpublicaties

 • Belder, L.P.C. Boekbespreking ‘The Independence of the media and its regulatory authorities. Shedding new light on formal and actual independence against the national context’, Mediaforum juni 2014

 • Cock Buning, M. de, Belder L.P.C. en Bruin, R.W. de, ‘EU Legislation and Case Law on the Use of Copyrighted Works for Research Purposes’, CIER-Report 20 maart 2012, 31 pagina’s.

 • Cock Buning, M. de, Intellectual Property Rights and the Development of Robotics in Europe, Report for the FET-Flagship Proposal Robot Companions for Citizens, 10 p. (co-auteurs: Belder, L.P.C. en Bruin, R.W. de).

 • Annotaties

 • Belder, L. en Speyart, H.M.H., Noot HvJ EU 12 juli 2012, nr. C-18/11, IER 2013/1, 6 (Compass-Datenbank