About CIER

Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) richt zich op het vergroten en verspreiden van kennis over het intellectuele eigendomsrecht. Het CIER is deskundig op alle terreinen van het intellectuele eigendomsrecht. Bijzondere deskundigheid bestaat ten aanzien van auteursrecht, octrooirecht, mededingingsrecht, communicatie- en mediarecht en reclamerecht.

willemHet CIER is opgericht in 1986 door
Prof. mr. F.W. Grosheide en behoort tot de Disciplinegroep Privaatrecht van de REBO-faculteit, departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

 

 

Kennisvergroting wordt nagestreefd door middel van wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan onderwerpen zoals auteursrecht en informatietechnologie, Nieuwe Media, e-commerce, technologie overdracht, de snijvlakken tussen cultuur, economie en recht, en de achtergronden van actuele Europese en mondiale ontwikkelingen op dit gebied.

CIER-medewerkers worden regelmatig uitgenodigd als sprekers bij ( internationale) wetenschappelijke congressen. Daarnaast participeren zij in grote internationale wetenschappelijke onderzoeksprojecten, vaak met een multidisciplinair karakter. Verder verstrekt het CIER adviezen aan overheden, internationale organisaties en de rechtspraktijk. Daarbij beschikt het CIER over een gespecialiseerde bibliotheek die is ondergebracht in de facultaire Juridische Bibliotheek.

Kennis wordt op verschillende manieren verspreid. Het CIER verzorgt zowel regulier universitair onderwijs als post-academisch onderwijs. Onderzoeksresultaten werden tot voor kort behalve in de daarvoor in aanmerking komende binnen- en buitenlandse tijdschriften gepubliceerd in de eigen Molengrafica-serie. Met ingang van 2009 is ter vervanging van die reeks gestart met een Nederlandstalige CIER-serie bij Uitgeverij deLex en een Engelstalige CIER-series bij Edward Elgar Publishers. Daarnaast ondersteunt het CIER initiatieven op het gebied van open access en creative commons.

In verbinding met de dagelijkse praktijk organiseert het CIER ondermeer 4x per jaar de CIER lezingen en seminars. Deze lezingen kunnen door een ieder worden bijgewoond en zijn voor studenten, medewerkers van universiteiten en leden van de rechtelijke macht gratis. Met het bijwonenen van de CIER lezingen kunnen NOVA-punten worden behaald.

Het CIER staat voor wetenschappelijk onderzoek naar het brede domein van het intellectueel eigendomsrecht, met aandacht voor zowel fundamenteeel onderzoek als de actuele ontwikkelingen in nationale en internationale context. En heeft daarbij een warm hart voor de ondersteuning van het ontwikkelen van een duurzaam intellectueel eigendomsrecht, met oog voor de ondersteuning van innovatie en creativiteit, het aanmoedigen van jong talent, het bevorderen van culturele diversiteit en het bewaken van de informatievrijheid.

.