Stefan Kulk

 

Stefan Kulk
Assistent in opleiding
Janskerkhof 12, 3512 BL Utrecht;
030 – 253 6686;
s.kulk@uu.nl

Stefan Kulk is promovendus bij het CIER. Zijn promotieonderzoek is getiteld: ‘Towards flexible rules on intermediary liability for copyright infringement’. Promotoren zijn Prof. mr. drs. M. de Cock Buning en Mr. dr. E. Engelhard.

Hij is als projectonderzoeker verbonden geweest aan de TU Delft waar hij onderzoek deed naar de juridische aspecten van open data. Ook werkte hij bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) aan een studie naar de verhouding tussen uitgevers, redacteuren, en hun schrijvers bij wijzigingen in het beleid van een uitgeversconcern.

Stefan heeft Staats- en bestuursrecht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en voltooide in 2011 de onderzoeksmaster Informatierecht aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde tevens aan Cardozo Law School in New York en focuste zich daar op Amerikaans intellectueel eigendomsrecht.

Stefan houdt een weblog bij op www.stefankulk.nl.

 


Wetenschappelijke publicaties

 • Kulk, S. en Zuiderveen Borgesius, F.,  ‘Freedom of expression and ‘right to be forgotten’ cases in the Netherlands after the Google Spain cases‘,  European Data Protection Law Review 2015-2, p.113

 • Kulk, S. en Zuiderveen Borgesius, F.J. ‘Filtering for copyright enforcement in Europe after the Sabam cases’, European Intellectual Property Review 2012-11, p.791-795 

 • Kulk, S. en Cock Buning, M. de ‘3D printen: ‘Attack of the Clones’ of ‘A New Hope”, IER 2014/3 

 • Kulk, S. en Zuiderveen Borgesius, F.J. ‘Google Spain v. González: Did the Court Forget About Freedom of Expression?’, European Journal of Risk Regulation 2014-2, p. 389-398 

 • Kulk, S., Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., Heijden, M.-J. van der, Jong, E.R. de, Keirse, A.L.M., Kessel, L.C.W.M. van, Kezel, E.N.F.M. de, Koning, I, Kruisinga, S.A., Paijmans, ‘Beweging in het aansprakelijkheidsrecht’, NTBR 2013, 20. 

 • Kulk, S. en Van Loenen, B., ‘Brave new open data world?’, International Journal of Spatial Data Infrastructure Research 2012. 

 • Kulk, S. en Van Loenen, B., ‘De juridische en praktische kaders bij het hergebruik van digitale publieke geografische informatie’, in: M. Groothuis (red.), Bestuursrecht en ICT, Den Haag: Sdu Uitgevers 2012.

 • Kulk, S., ‘Search Engines – Searching for Trouble?’, European Intellectual Property Review 2011-10, p. 607.

 • Kulk, S., The Untapped Digital Potential of the Convention on the Rights of the Child‘, presented at the Annual Human Rights Conference 2010 at the University of Nottingham.

 • Kulk, S. en Kabel, J.C.C., ‘Wie schrijft die blijft? De verhouding tussen uitgevers, redacteuren en hun schrijvers bij wijzigingen in het beleid van een uitgeversconcern’, Amsterdam: Instituut voor Informatierecht 2009. Studie in opdracht van NDC / VBK.

 • Vakpublicaties

 • Kulk, S. en Zuiderveen Borgesius, F.,  ‘De implicaties van het Google Spain-arrest voor de vrijheid van meningsuiting’,  NTM/NJCM -Bulletin  2015-1, p.3

 • Annotaties

 • Kulk, S. Noot bij Rb. Amsterdam 14 mei 2013, IER 2013/62 (Stichting BREIN/ING)

 • Kulk, S. Noot bij HvJ EU 27 maart 2014, IER 2014/52 (UPC Telekabel Wien/Constantin Filmverleih)

 • Kulk, S. en Zuiderveen Borgesius, F.J., Annotatie bij HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10 (Scarlet/SABAM), Mediaforum 2012-3, p. 98.