Allard Ringnalda

 

  Allard Ringnalda LL.M.
– PhD Researcher, department of Legal Theory and the Willem Pompe Institute for Criminal Law & Criminology
– Research Fellow, Centre for Intellectual Property Law, Molengraaff Institute for Private Law
a.ringnalda@uu.nl

Keywords: criminal procedure; comparative law & comparative legal cultures; criminal law; copyright law and digitization

 

Education:
– 2008: LL.B. Law, Dutch law (UtrechtUniversity) (cum laude)
– 2010: LL.M. Legal Research (UtrechtUniversity) (cum laude)

Websites:
www.linkedin.com/in/allardringnalda
http://uu.academia.edu/AllardRingnalda

The publications listed below are IP related.

 

 


Wetenschappelijke publicaties

 • Bruin, R.W., de Cock Buning, M. en Ringnalda A., Data in publiek/private projecten: juridische aspecten, Amsterdam: Otto Cramwinkel, te verschijnen in 2012

 • Ringnalda, A., ‘De voorgestelde richtlijn Verweesde Werken: een onhandige oplossing voor het verkeerde probleem’, IER 2011, nr. 6.

 • Cock Buning, M. de (red. en co-auteur), The Legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries, 183 pp, Amsterdam: Cramwinckel 2012 (samen met Dinther, B. van, Jeppesen-de Boer, C, Ringnalda, A.,)

 • Cock Buning, M. de, Dinther, B. van, Ringnalda, A., Jeppesen-de Boer, Ch.,‘Open acces to research data in Knowledge Exchange Countries’,Amsterdam: Otto Cramwickel 2011, 190 pagina’s.

 • Ringnalda, A., ‘Digitalisering, online bibliotheken en verweesde werken: een overzicht van de problematiek en mogelijke oplossingen’, in: Lucky Belder e.a. (red.), Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief, deLex 2010, pp. 47-74.

 • Ringnalda, A., ‘Two Books on European Copyright Law’, European Review of Private Law 2009, pp. 1017-1027. (Review of Catherine Seville, EU Intellectual Property Law and Policy and Estelle Derclaye (ed.), Research Handbook on the Future of EU Copyright.)

 • A. Ringnalda, ‘National and international dimensions of copyright law in the Internet age; harmonising exemptions; the case of orphan works’, European Review of Private Law 2009, pp. 895-923.

 • Kierkegaard, S, Kreuzer, T & Ringnalda, A., Co-Reach in IPR in New Media Workshop: CLSR co-hosts policy meeting on ISP Liability, Computer Law and Security Review 2011, pp. 213-219 (country report for the Netherlands).

 • Prof. Mr. Drs. M. de Cock Buning en A. Ringnalda,
  Maatregelen tegen auteursrechtinbreuk door P2P-filesharing: wat leert het Umfeld ons?,
  AMI Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht 2010-1, p. 1-11.

 • A. Ringnalda, M.H. Elferink, M. de Cock Buning, Thuiskopie-excepties; aanpak van uploaden en downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal door enkele ons omringende landen, onderzoek door Universiteit Utrecht (CIER) in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie), juli 2009.

 • M. Elferink, A. Ringnalda, Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken, (CIER reeks deLex 2009), 162 pp.

 • Mr. M.H. Elferink & A. Ringnalda, Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken. Een inventarisatie, Onderzoek door Universiteit Utrecht (CIER) in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie), juli 2008, (162 pagina’s).

 • Vakpublicaties

 • Ringnalda, A. Book Review: ‘The Interface between Intellectual Property, Human Rights, and Competition’, European Review of Private Law 2014,22, p. 169-182 

 • Ringnalda, A. Book Review ‘Digital Libraries: Reconciling Copyright Law and Cultural Heritage Policy’, European Review of Private Law 2014,22, p. 321-338 

 • Cock Buning, M. de, Dinther, B. van, Jeppersen-de Boer, C, Ringnalda, A., The Legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries, Report for Knowledge Exchange, 4 augustus 2011, 59 p.

 • Ringnalda, A.,Juridische haken en ogen bij het delen van data, InformatieProfessional 2011/03, pp. 32-33.

 • Bruin, R.W. de, Cock Buning, M. de, Ringnalda, A., Open Access en Onderzoeksdata, Rapport in opdracht van STW, NWO en SURF, voortkomend september 2011, ca. 75 p. 

 • Cock Buning, M. de, Linden, T. van der, Ringnalda, A., “De juridische status ruwe data; een wegwijzer voor de onderzoekspraktijk”, Utrecht: SURF 2009, 54 pagina’s.

 • Annotaties

 • Ringnalda, A. Annotation CJEU 11 september 2014, IER 2014/51 (Eugen Ulmer/TU Darmstadt)

 • Ringnalda, A., Noot HvJ EU 1 maart 2012, nr. C-604/10, IER 2013/1, 3, (Football Dataco)