Communicatie- en Mediarecht

  • Communicatie- en mediarecht (Mastervak, 7,5 ECTS) [NL]
    • Communicatie- en mediarecht is het geheel van rechtsregels met betrekking tot de communicatievrijheid, de communicatiemiddelen en de vormen van openbare communicatie. Het communicatie- en mediarecht bestrijkt aldus een groot gebied. Van dit gebied zullen aan de orde komen o.a. de functie van de massamedia en de bemoeienis van de overheid met de media, het reclamerecht, auteursrecht en onrechtmatige uitingen via de media. In de onderwijsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: inleiding in communicatie- en mediarecht, pers, omroep, telecommunicatie, internet, nieuwsgaring, reclame en onrechtmatige uitingen.
    • Communicatie- en mediarecht wordt aangeboden in periode 1, (eerste semester) 2011-2012
    • Contactpersoon: Lucky Belder