Contact

Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht
Molengraaff instituut voor Privaatrecht

Bezoekadres: Newtonlaan 201, 3584 BH Utrecht

Postadres: Newtonlaan 231, 3584 BH Utrecht

Telefoonnummer: 030-2537203

Rekeningnummer 2804841 ten name van Stichting ter Bevordering van de Beoefening van het Privaatrecht (S.B.B.P. onder toevoeging van CIER)

CIER verstrekt geen adviezen inzake concrete geschillen. CIER verstrekt wel algemene juridische, wetenschappelijke en beleidsmatige adviezen op elk terrein van het intellectueel eigendomsrecht. Zie onderzoek voor de onderscheiden terreinen, specialisaties en medewerkers.

Teksten en documenten van CIER-medewerkers worden bestreken door Creative Commons License Attribution 2.5, tenzij anders aangegeven.