Contact

Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht
Molengraaff instituut voor Privaatrecht
Janskerkhof 12
3512 BL Utrecht
030 – 253 7203

Rekeningnummer 2804841 ten name van Stichting ter Bevordering van de Beoefening van het Privaatrecht (S.B.B.P. onder toevoeging van CIER)

CIER verstrekt geen adviezen inzake concrete geschillen. CIER verstrekt wel algemene juridische, wetenschappelijke en beleidsmatige adviezen op elk terrein van het intellectueel eigendomsrecht. Zie onderzoek voor de onderscheiden terreinen, specialisaties en medewerkers.

Teksten en documenten van CIER-medewerkers worden bestreken door Creative Commons License Attribution 2.5, tenzij anders aangegeven.