Symposium: Big Data & het recht

IMG_0829-3 (2)Op 22 mei 2017 vond het symposium ‘Big data & het recht’ plaats in het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht. Tijdens deze middag stond het verschijnen van het gelijknamige boek centraal en is het eerste exemplaar daarvan aangeboden aan mr. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De inhoud van het boek is door de auteurs in vogelvlucht besproken.

Klik hier om het boek te bestellen.

‘Big data & het recht’

Met de explosieve groei van big data toepassingen neemt het belang van kennis over het juridisch kader voor big data toe. Het symposium en het boek verschaffen een overzicht van de diverse rechtsgebieden die van belang zijn voor de regulering van big data technieken. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor het privacyrecht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het telecommunicatierecht, maar het overzicht is daar niet toe beperkt. Het consumentenrecht, het mededingingsrecht en het non-discriminatierecht zijn ook relevant en vullen de privacyrechtelijke regels op belangrijke punten aan. Bovendien kunnen big data toepassingen botsen met intellectuele eigendomsrechten. Daarom wordt in het boek ook aandacht besteed aan het IE-recht.

Alle rechtsgebieden worden op een toegankelijke en praktische manier ingeleid door experts. Door alle rechtsgebieden bijeen te brengen, wordt de wisselwerking tussen de rechtsgebieden duidelijk en ontstaat een mooi compleet beeld van het juridisch kader.