Pokémon go: gevangen in eigendom

Bruin, R.W. de,  ‘Pokemon GO – gevangen in eigendom‘,  Tijdschrift voor Internetrecht 5/6, December 2016, p.195-199