CIER-leden benoemd in de Commissie Auteursrecht

Bij besluit van 4 mei 2015 is Madeleine de Cock Buning benoemd als voorzitter en lid van de Commissie Auteursrecht, en is ook Peter blok benoemd als lid van deze commissie, voor een periode van vier jaar met terugwerkende kracht per 26 juli 2014. Het CIER feliciteert beiden met deze benoemingen!