Most recent publications

  • Blok, P.H.,  ‘Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn’,  BIE , April 2016, p.82-86

  • Blok, P.H.,  ‘Het onderscheid tussen techniek en vormgeving’,  IER  2016/18, p.138-145

  • Blok, P.H.,  ‘A harmonized approach to prohibitory injunctions: reconsidering Article 12 of the Enforcement Directive’,  Journal of Intellectual Property Law & Practice  2016 11 (1), p.56-60

  • Blok, P.H.,   Contribution to  ‘Intellectuele Eigendom Commentaar (Commentaar bij de artikelen 1.14, 1.15, 1.16, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 BVIE)’,  Delex 2016

  • Deurvorst, T.E..   Contribution to  ‘Handhaving van intellectuele eigendom: onderdeel schadevergoeding en winstafdracht’,  Delex,  published in 2016