Most recent publications

  • Cock Buning, M. de, ‘Zicht op Toezicht’, Tijdschrift voor Toezicht 2013/2, p. 3-6. 

  • Pinckaers, J.C.S., Noot bij HR 29 maart 2013, AMI 2013/3, nr. 5, p. 108 (Duissens/Broeren).

  • Belder, L.P.C., The Legal Protection of Cultural Heritage in International Law and its Implementation in Dutch Law (diss. Utrecht). 

  • Deurvorst, T.E.,‘De onvoorspelbaarheid van rechterlijke beslissingen’, BIE 2013, p. 206-211. 

  • Engelen, Th.J.C.A. van, Noot bij HR 25 mei 2012, NJ 2013, 68 (Aga/Occlutech)