Most recent publications

  • Kulk, S.,  ‘De aansprakelijkheid van platforms voor auteursrechtinbreuken’,     IER 2017/62, p. 432-439.

    Click here for the article. 

  • Cock Buning, M. de & Bruin, R.W. de,  ‘Autonomous intelligent cars: proof that the EPSRC Principles are future-proof’,  Connection Science vol 29, issue 3 May 2017, p. 189-199

  • Cock Buning, M. de,  ‘Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents under the EU framework for Intellectual Property’, EJRR 2016/2, p.1-13

  • Cock Buning, M. de, & Bruin, R.W. de,  ‘Big data en het intellectuele eigendom’,  in: Big data, Monografieën Recht en Informatietechnologie SDU: Den Haag (te verschijnen: 2017)

  • Bruin, R.W. de,  ‘Autonomous Intelligent Cars on the European Intersection of Liability and Privacy – Regulatory Challenges and the Road Ahead’,  European Journal of Risk Regulation vol 7, issue 3 October 2016, p. 485-501