Recente publicaties

  • Cock Buning, M. de,  ‘Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents under the EU framework for Intellectual Property’, EJRR 2016/2, p.1-13

  • Cock Buning, M. de, & Bruin, R.W. de,  ‘Big data en het intellectuele eigendom’,  in: Big data, Monografieën Recht en Informatietechnologie SDU: Den Haag (te verschijnen: 2017)

  • Bruin, R.W. de,  ‘Autonomous Intelligent Cars on the European Intersection of Liability and Privacy – Regulatory Challenges and the Road Ahead’,  European Journal of Risk Regulation vol 7, issue 3 October 2016, p. 485-501

  • Bruin, R.W. de,  ‘Pokemon GO – gevangen in eigendom‘,  Tijdschrift voor Internetrecht 5/6, December 2016, p.195-199

  • Blok, P.H.,  ‘Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn’,  BIE , April 2016, p.82-86